Medicina Tradicional Xinesa
Wu Wei
SER

Gosa Pensar té el goig de presentar-vos la nostra propera conferència aquest mes, serà dijous 29 de novembre a les 20 h al Cercle Sport Figuerenc de Figueres.

Prova_Cartell_MEDICINA TRADICIONAL XINESA

Neus Pintat MateuNeus Pintat i Mateu ( el Masnou, 1944) és llicenciada en Ciències Químiques. Va cursar estudis de Medicina Tradicional Xinesa (MTX) a Barcelona i a Beijing, i estudis i pràctica d’ Acupuntura. també ha fet cursos de Psicologia Fonamental i Psicologia Clinica de Postgrau. Pel que fa a l’ estudi del Qi Gong, s’ hi va iniciar amb el mestre Gaspar García, i el va continuar amb els mestres Mantak Chia, Yves Requena i Yap Soon-Yeong.
Durant dotze anys ha exercit de professora de MTX a l’ Escola d’ Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna (URL, Barcelona) . Ha impartit cursos de Qi Gong i espiritualitat a diversos llocs.

Els seus llibres

Qi Gong Harmonia de cos, ment i esperit 2009
Qi Gong Desenvolupa les teves qualitats essencials 2009
Qi Gong La saviesa del Wu Wei 2016
Qi Gong i càncer una experiència vital compartida amb dones que han viscut càncer 2018

Explicació breu de la Medicina Tradicional Xinesa i del Wu Wei i el Qi Gong, tal com ho explica la Neus en el seu llibre Qi Gong La saviesa del Wu Wei

Medicina Tradicional Xinesa, és una medicina holística dirigida a a considerar i guarir la globalitat dels aspectes que integren l’ésser humà. Les dimensions espiritual, mental, emocional i corporal. En realitat, seria com dir la globalitat de la persona i, encara, millor, la persona. I també és una medicina natural, que tracta de guarir seguint les lleis de la Natura, com a part integrant que en som.Amb tractaments suaus. I és una medicina energètica. Considera que l’èsser és energia, energia vital. la malaltia és un desequilibri d’ aquesta energia vital. Per tant es tracta de recuperar l’ equilibri. Té 6 branques : 1. Acupuntura i Moxibuxtió, 2. Qi Gong, 3. Nutrició, 4 Tuina ( massatge energètic), 5. Fitoteràpia i 6. Auriculoteràpia.

Wu Wei és el rerafons del Doiesme. És el seu fonament.
És una de les grans savieses que conté la filosofia de la Medicina Tadicional Xinesa i en especial el Qi Gong.

Wu             No
Wei            Fer, actuar, esforç
Wu Wei      No fer,
                  No actuar
                  Fer natural
                  Fer, sense esforç
                  Falta d’ acció
                  No acció

Wu Wei és seguir el curs natural de les coses, és fer sense esforç, és pot associar a la Natura, és estar amb harmonia amb la Natura, és una acció natural, es pot comparar amb trobar el punt just, significa comportament de resistència zero, en el seu exercir no té intencions ni objectius, s’ exercita en el deixar passar, significa, de fons, deixar fer la vida, descansa en la confiança, reposa en l’ obertura a l’ inefable, a Déu, s’ exercita acompanyant la vida, és amic de la realitat, ens fa cocreadors, és el de del Daodejing, el missatge de Jesús és paradigma de Wu Wei i és contemplació.

Explicació/ Resum del Qi Gong de les publicacions de l’ Abadia de Montserrat
El llibre tracta de mostrar que el Qi Gong ofereix un mitjà d’exercici espiritual, si es practica amb atenció de la ment al cos, amb obertura de la ment i l’esperit a la Unitat del tot, a l’Esperit de l’Univers, a l’Energia Universal, a Déu.Si a més, el Qi Gong es practica des de la filosofia del WW llavors el QG entra en la saviesa del: no sóc l’origen, no sóc la causa, no sóc la solució. No sóc l’aire que mou, però, el QG em permet col·locar la vela per alinear-me amb l´AIRE (l’ESPERIT, l ‘UNIVERS, DÉU ) i navegar amb l’ànima.

Explicació del significat i filosofia del Qi Gong.
Qi o Chi, o Txi és un concepte xinès que per ells significa alè vital, flux vital, força vital. L’ideograma Qi conté una part densa i una part subtil. El consideren com un contínuu entre el visible i l’invisible, entre el tangible i l’intangible, entre el material i l’immaterial. De difícil traducció literal a Occident.
El concepte energia s’utilitza a Occident i recull molt bé, el que per la Medicina Tradicional Xinesa ( MTX ) significa el Qi.Així que podem parlar d’energia vital.

Gong o Kung significa exercitar la nostra energia vital per tenir-ne, perquè circuli lliurament i perquè estigui en equilibri Yin Yang. Aquests són els 3 paradigmes de la MTX.
Fins aquí podríem pensar que és un exercici terapèutic i prou. I ho és però, en tots els registres de la persona. Així que esdevé, doncs, un exercici terapèutic integratiu de cos, emocions, pensament, consciència, esperit.
En practicar el QG ens arrelem a Terra, energia densa, material i ens obrim al Cel, energia subtil, fina, immaterial, espiritual.

Presentarà l’acte, Ester Sayó Roura

Cofundadora de Salut Global i responsable de comunicació de l’empresa. Especialitzada en acupuntura energètica, osteopatia fluídica i assessorament en salut reproductiva natural.

Col·labora:
logo-llibreria-low-cost

Els comentaris estan tancats.